DANH MỤC DỊCH VỤ

SẢN PHẨM MỚI

68,000.00

Chậu cây

Vuông Méo Lùn

40,000.00
96,000.00

Chậu cây

Óng Hàng Sơn

500,000.00

Chậu cây

Vuông Bo L1

75,000.00

Chậu cây

Bát Men Cát

35,000.00
40,000.00

Chậu cây

Ống Kẻ Cặp 2

100,000.00
380,000.00

Chậu cây

Cốc Mini

20,000.00

Chậu cây

Vuông Thẳng

70,000.00

Chậu cây

Kẻ Mini

20,000.00

Chậu cây

Tảng Đá Mini

30,000.00
110,000.00

Chậu cây

Avat Mini

30,000.00

Chậu cây

Chậu Loe Miệng

60,000.00

Chậu cây

Sọc Phi 30 Cao

460,000.00
XEM THÊM

PHỤ KIỆN CÂY XANH

Chậu cây

Vuông Bo L1

75,000.00

Chậu cây

Óng Hàng Sơn

500,000.00
96,000.00

Chậu cây

Vuông Méo Lùn

40,000.00
68,000.00
50,000.00

LỖI 1 ĐỔI 1 TRONG 1 TUẦN

FREE SHIP BÁN KÍNH 5KM

XEM NGAY